Περί του Τίτλου


Περί του Τίτλου


O συγκεκριμένος τίτλος –Αθηναϊκό Ακαδημαϊκό Περιοδικό (Athenian Academic Periodical)— επιλέχθηκε για τέσσερις λόγους. Πρώτον, το όνομα της Αθήνας αποτελεί σημαντική επιλογή διότι το περιοδικό εκδίδεται από την διεθνή ένωση καθηγητών και ερευνητών με την λέξη «Αθηναϊκό» στην επωνυμία της (Athens Institute for Education and Research). Με αυτό τον τρόπο τιμάται η Αθήνα. Δεύτερον, το περιοδικό εκδίδεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821 και για την Αθήνα αυτό είχε μεγάλη σημασία.  Με την επανάσταση του 1821 και ιδιαιτέρως με την επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, μία αναστροφή της μακρόχρονης της παρακμής που συνέβαλλε η κατάληψη της Αθήνας από τους Ρωμαίους, στην συνέχεια από τους Βυζαντινούς και τέλος από τους Οθωμανούς. Κανείς από όλους αυτούς δεν κατάλαβε το μέγεθος της πόλης που λέγεται «Αθήνα». Τρίτον, η λέξη ακαδημαϊκό επιλέχθηκε δια να υπενθυμίσει ότι η λέξη αυτή συνδέεται με τη μεγάλη σχολή της Αρχαίας Αθήνας της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Τέλος, επιθυμία των πρωτεργατών ήταν ο τίτλος να αποδίδεται στα αγγλικά -μία διεθνής γλώσσα- χωρίς την παραμικρή αλλαγή και στις τρεις λέξεις του τίτλου.