Υποβολή Άρθρων


Οδηγίες Υποβολής Εργασιών


  1. Το περιοδικό δεν ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό θεματικό πεδίο, όπως καθίσταται σαφές από τη γενικότητα του τίτλου του. Σκοπός του περιοδικού είναι να προσελκύσει Έλληνες και φιλέλληνες επιστήμονες του εξωτερικού να δημοσιεύσουν, στα ελληνικά, χαρακτηριστικά δείγματα της έρευνάς τους. Με αυτή την έννοια, περισσότερη σημασία έχει ο συγγραφέας παρά το αντικείμενο της έρευνας που παρουσιάζεται. Φυσικά όλα τα άρθρα θα υπόκεινται στη βάσανο της επιστημονικής κρίσης από ανώνυμους κριτές. Την τελική ευθύνη για τη δημοσίευση ή όχι ενός άρθρου θα έχει ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του διευθυντή σύνταξης ή του γενικού διευθυντού της έκδοσης. Η διαχείριση της όλης υποβολής – κρίσης – αποδοχής – δημοσίευσης γίνεται από τον υπεύθυνο έκδοσης. Κατ’ εξαίρεση, ο αρχισυντάκτης μπορεί να προσκαλεί καταξιωμένους επιστήμονες του εξωτερικού να υποβάλλουν επιστημονικά άρθρα παρακάμπτοντας τη διαδικασία κρίσης από ανώνυμους κριτές.

  2. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες (δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί ούτε να τελούν υπό κρίση σ’ άλλο περιοδικό) και μπορεί να υποβληθούν κατ’ αρχήν και στα αγγλικά. Αν γίνουν αποδεκτά για δημοσίευση το κόστος της μετάφρασης στα ελληνικά θα επιβαρύνει τον συγγραφέα.

  3. Το περιοδικό θα ακολουθεί το σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών Harvard Style. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
  4. Το μέγεθος των εργασιών θα είναι το ελάχιστο 3000 λέξεις χωρίς ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, των πινάκων και των γραφημάτων. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Times New Roman με μέγεθος γράμματος 12.
  5. Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει – στα ελληνικά και τα αγγλικά – (α) τον τίτλο (μέχρι 10 λέξεις), (β) το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων και τις ιδιότητες τους (γ) 3-5 λέξεις κλειδιά και (δ) την περίληψη.