Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ερευνητική Μονάδα Υγείας

 

Αρχική Σελίδα

Ανακοινώσεις - Νέα

Δομή και Μέλη

Έρευνες & Μελέτες

Οικονομία + Υγεία

Εκδόσεις: Αγγλικές

Εκδόσεις: Ελληνικές

Συνέδρια: Διεθνή

Α. 24-25 Ιουνίου 2013

Β. 6-7 Μαΐου 2013

 

Ελληνικές Εκδηλώσεις

Δελτία Τύπου

 

Η Ερευνητική Μονάδα Υγείας (ΕΜΥ) αποτελεί οργανωτικό τμήμα του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ). Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1995 με αποστολή να καταστήσει την Αθήνα ένα κέντρο όπου, σε ετήσια βάση, θα συγκεντρώνονται επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου, ανταλλάσοντας απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές εξελίξεις της επιστήμης τους. Τέτοιες συναντήσεις γίνονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις ερευνητικές μονάδες του Ινστιτούτου. Από την ίδρυσή του το 1995, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει πλέον των 200 συνεδρίων και εκδηλώσεων, έχει εκδώσει περί τα 150 βιβλία και έχει εκπονήσει μία σειρά μικρών και μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Η Ερευνητική Μονάδα Υγείας ιδρύθηκε το 2001. Από το 2002 πραγματοποιεί ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο τα οικονομικά, τη διοίκηση και την κοινωνική διάσταση της υγείας. Από το 2013 πραγματοποιεί ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την κινησιολογία και την άσκηση. Επίσης έχει πραγματοποιήσει μία σειρά εκδηλώσεων που αφορούν τα θέματα υγείας. Η ερευνητική μονάδα υγείας έχει εκδώσει μία σειρά αγγλικών και ελληνικών βιβλίων και επιμελείται την έκδοση του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού Οικονομία + Υγεία. Επίσης, έχει αναλάβει την εκπόνηση σημαντικού αριθμού ερευνών και μελετών για διάφορα θέματα υγείας.