Yayın Şartnamesi

Yayın Şartnamesi

  1. Yazılar word formatında yazılmalıdır. (office 2003 veya devamı) Birinci sayfa aşağıdaki bilgileri aşağıdaki sırada içermelidir: Başlık, isim, yazarların pozisyonu, kurumsal bağlantısı, özet, anahtar kelimeler, ana bölüm birinci sayfadan başlayarak ve son bölümde kaynakça.
  2. Yazı karakteri Times New Roman, karakter büyüklüğü 12, satır araları tek, kenarlar (üst, alt, sağ, sol 2.5 cm ve paragraf başı 1 cm).
  3. Özet 200 kelimeyi geçmemeli.
  4. Üç (3) anahtar kelime verilmeli.
  5. Toplam yayın özet, tablolar, grafikler ve kaynakça dahil en fazla on iki (12) sayfa olmalı.
  6. Kaynakça aşağıdaki formatta olmalıdır: Yazarın soyadı, yazarın orta ve ön isim baş harfleri, yıl, yayının ismi, nerede yayınlandığı, volüm, sayı ve sayfa numarası.