Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ερευνητική Μονάδα Τουρισμού

Ελληνικός Τουρισμός: Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων

 

Αρχική Σελίδα

Ανακοινώσεις - Νέα

Δομή και Μέλη

Έρευνες & Μελέτες

Εξαμηνιαία Έκθεση

Εκδόσεις: Αγγλικές

Εκδόσεις: Ελληνικές

Συνέδρια: Διεθνή

Συνέδρια: Ελληνικά

Δελτία Τύπου

 

Η περιοδική έκθεση «Ελληνικός Τουρισμός: Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων» δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) με προβλέψεις και τάσεις για τον παγκόσμιο , ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό. Στην Έκθεση συμπεριλαμβάνονται και πρωτότυπες μελέτες για τον ελληνικό και παγκόσμιο τουρισμό. Η Έκθεση άρχισε να δημοσιεύεται από τον Ιανουάριο του 2009.

 

·       Τεύχος 4, Ιούλιος 2010

·       Τεύχος 3, Ιανουάριος 2010

·       Τεύχος 2, Ιούλιος 2009

·       Τεύχος 1, Ιανουάριος 2009