Προδιαγραφές Εργασιών

education1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
σε παράλληλη διεξαγωγή με το
18ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα του επιστημονικού περιοδικού Athens Journal of Education

Προδιαγραφές Εργασιών

  1. Το κείμενο της εργασίας να είναι σε word (office 2003 ή μεταγενέστερο). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει με την εξής σειρά: Τίτλο, Ονόματα και Ιδιότητες Συγγραφέων, Περίληψη, Λέξεις Κλειδιά, θα ακολουθεί το κείμενο της εργασίας από την πρώτη σελίδα, και στο τέλος του κειμένου η βιβλιογραφία.
  2. Η γραμματοσειρά του κειμένου να είναι Times New Roman, μέγεθος 12, το διάστημα των γραμμών μονό, τα περιθώρια (πάνω – κάτω, δεξιά – αριστερά 2,5 εκατοστά και η εσοχή στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου 1 εκατοστό.
  3. Η περίληψη να είναι μέχρι 200 λέξεις.
  4. Να υπάρχουν τρεις (3) λέξεις κλειδιά.
  5. Η συνολική έκταση της εργασίας να είναι μέχρι δώδεκα (12) σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, των πινάκων, των γραφημάτων και της βιβλιογραφίας.
  6. Η βιβλιογραφία ν’ ακολουθεί την παρακάτω μορφή: επίθετο συγγραφέα, αρχικά συγγραφέα, χρονολογία, τίτλος άρθρου, περιοδικό όπου δημοσιεύτηκε, τόμος, τεύχος, σελίδες.