Προγράμματα Προηγούμενων Διεθνών Συνεδρίων Εκπαίδευσης

education1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
σε παράλληλη διεξαγωγή με το
18ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα του επιστημονικού περιοδικού Athens Journal of Education

Προγράμματα & Περιλήψεις Προηγούμενων Διεθνών Συνεδρίων Εκπαίδευσης
Προγράμματα201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Περιλήψεις (διαθέσιμες από το 2010)201520142013201220112010