Σημαντικές Ημερομηνίες

education1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
σε παράλληλη διεξαγωγή με το
18ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα του επιστημονικού περιοδικού Athens Journal of Education

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Υποβολή Περιλήψεων: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016
  • Απόφαση Αποδοχής: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016
  • Υποβολή Εργασίας: Δευτέρα 9 Μαΐου 2016
  • Ανακοίνωση Αναλυτικού Προγράμματος: Δευτέρα 4 Απριλίου 2016