Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

education1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
σε παράλληλη διεξαγωγή με το
18ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα του επιστημονικού περιοδικού Athens Journal of Education

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ), μία Διεθνής Ένωση Καθηγητών και Ερευνητών, οργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, παράλληλα με το 18ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης, στην Αθήνα, την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και την Τρίτη 17 Μαΐου 2016. Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι https://www.atiner.gr/elledu. Το συνέδριο οργανώνεται από την Ερευνητική Μονάδα Εκπαίδευσης του ΑΙΠΕ, που αποτελείται από 200 και πλέον καθηγητές και ερευνητές από 55 διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα οργανωθεί ειδική εκδήλωση με θέμα Οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης και η Εκπαιδευτική Πολιτική: Μαθαίνοντας από τις Εμπειρίες Άλλων Χωρών, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων καθηγητών από διαφορετικές χώρες.

Αποστολή του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες και ξένους επιστήμονες όλων των αντικειμένων της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, με  σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα τρέχοντα θέματα και τις προοπτικές της θεωρίας, της πρακτικής και της πολιτικής όλων των βαθμίδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προτάσεις εισηγήσεων μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά (βλέπε www.atiner.gr/elledu/form) ή με αποστολή μιας περίληψης (στο education@atiner.gr), μέχρι 300 λέξεις, με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 12, μονό διάστιχο και πλήρη στοίχιση. Στο πάνω μέρος της σελίδας, θα δίνονται τα ονόματα των συγγραφέων, η ιδιότητα και ο φορέας τους μετά θα ακολουθεί η περίληψη και στο τέλος θα δίνονται τουλάχιστον τρεις λέξεις κλειδιά.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016. Η ανακοίνωση της απόφασης θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Η υποβολή της ολοκληρωμένης εργασίας θα πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016. Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών, με αριθμό ISBN. Οι καλύτερες εργασίες, μετά από αξιολόγηση τουλάχιστον δύο κριτών, θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Athens Journal of Education.

Το κόστος συμμετοχής και παρουσίασης της εργασίας ανέρχεται στα 100 ευρώ και περιλαμβάνει την συμμετοχή και στο διεθνές συνέδριο. Το κόστος για τους φοιτητές ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης τόσο του ελληνικού όσο και του Διεθνούς Συνεδρίου (Σημείωση: Το Διεθνές Συνέδριο γίνεται μόνο στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε είτε ηλεκτρονικά στο education@atiner.gr, είτε τηλεφωνικά με την κα Σήλια Σακκά, στο τηλέφωνο 210 3634210.