Staff

Staff

  • Ms. Despoina-Eirini Katzoli, Researcher.
  • Mr. Kostas Spyropoulos, Administrator. 
  • Ms. Sylia Sakka, Secretary.