Διακοπή Έκδοσης
Το περιοδικό διακόπτει την έκδοσή του στα Ελληνικά
Από το 2014 θα εκδίδεται στα Αγγλικά με νέο τίτλο Athens Journal of Sports
http://www.atiner.gr/journals/sports.htm
Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)
 
Οικονομία Αθλητισμός
Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ (ISSN: 1109-236X)
Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)

Βαλαωρίτου 8, 10671 Κολωνάκι, Αθήνα. Τηλ: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209.

URL: http://www.psaos.gr/oa.htm Email: psaos@psaos.gr

Σκοποί του Περιοδικού

 

Πίνακας Περιεχομένων

Τόμος 13ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013

 

Τόμος 12ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Τόμος 12ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012

Τόμος 12ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2012

Τόμος 12ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012

 

Τόμος 11ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

Τόμος 11ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2011

Τόμος 11ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2011

Τόμος 11ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2011

 

Τόμος 10ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2010

Τόμος 10ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2010

Τόμος 10ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2010

 

Τόμος 9ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009

Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2009

Τόμος 9ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2009

Τόμος 9ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2009

 

Τόμος 8ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008

Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2008

Τόμος 8ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2008

Τόμος 8ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2008

 

Τόμος 7ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007

Τόμος 7ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2007

Τόμος 7ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2007

Τόμος 7ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2007

 

Τόμος 6ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006

Τόμος 6ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2006

Τόμος 6ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2006

Τόμος 6ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2006

 

Τόμος 5ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

Τόμος 5ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2005

Τόμος 5ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2005

Τόμος 5ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2005

 

Τόμος 4ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2004

Τόμος 4ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2004

Τόμος 4ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2004

Τόμος 4ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2004

 

Τόμος 3ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2003

Τόμος 3ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2003

Τόμος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2003

Τόμος 3ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2003

 

Τόμος 2ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2002

Τόμος 2ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2002

Τόμος 2ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2002

Τόμος 2ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2002

 

Τόμος 1ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2001

Τόμος 1ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2001

Τόμος 1ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2001

Τόμος 1ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2001

Μέλη της Συντακτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών

 

Τρόπος Υποβολής Άρθρων για Δημοσίευση

 

Έντυπο Συνδρομής

 

Καταχώρηση Διαφημίσεων

 

Προσεχή και Προηγούμενα Διεθνή Συνέδρια υπό την Αιγίδα του Περιοδικού

 

1.    13th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects, 8-11 July 2013, Athens, Greece.

2.    9th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences, 29-31 July 2013, Athens, Greece.

 

Προσεχή και Προηγούμενα Ελληνικά Συνέδρια

 Χρήσιμες Συνδέσεις:

·          Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού (Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας)

·          Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών